Shinafest 2013

SHINAFEST 2013: SEPTEMBER 13/14

ON THE MOVE FROM SEPTEMBER 5 UNTIL 12

Scroll down for gallery

Bogdana Herman & Borut Savski / Ana Kravanja

Free Music! Stop America! / Dragsholm Kolding Korrektor

scroll down for English version + TOURDATES Free Music! Stop America!

Zopet je čas za Šinafest. Sedaj že četrtič. A vendar je občutek, kakor da šele pričenjamo. Vsako leto je drugačen, nov festival. Zakaj bi se podrejali lenobnosti gnezdenja? Kakor brezdomni potepuhi se pomikamo znotraj meja Idrije in eksperimentiramo z drugačnimi platmi življenja. Poleg nastopajočih na nepričakovanih prizoriščih letos podpiramo turnejo po dnevnih sobah „Free Music! Stop America!“. In za tiste, ki hočejo premagati noč ponujamo „Šina pozno ponoči“. Za več informacij preberite spodnji program.

Petek, 13. september, Colona, Idrija
– Dragsholm Kolding Korrektor (World) https://www.limbabwe.com/?page_id=44
Ali bo slišno sploh slišano? 20.00
– Free Music! Stop America! (USA) https://www.limbabwe.com/?page_id=39
Prinesite svoj inštrument. Priskočite poleg! Pridružite se! Brez odra, brez zvezdništva. Samo mi vsi in glasba! 21.00
Novo: Shina pozno ponoči @ Kavarna: Green Espadrilles (SLO)
Ena polovica Green Espadrilles, resnično lokalnega kolektiva, predstavlja živosrebrni impulz ustvarjanja elektronske glasbe različnih oblik, tekstur in žanrov. Iz žariščne točke Idrije vodijo poti vpliva inspiracijo in kreacijo v smeri proti vasem Balkana ali sipinam Sahare, gledano zgolj lateralno, vertikalno pa globoko v temačni podzemni svet rudniških jaškov.
od 23.00 dalje

Sobota, 14. september, Antonijev Rov, Idrija
– Bogdana Herman & Borut Savski (SLO) http://www.3via.org/records/index.php?id=62
Novokomponirane slovenske ljudske, žive in brezčasne interpretacije s temeljnimi vzorci ljudskih pesmi. 20.00
– Ana Kravanja (SLO) http://www.youtube.com/watch?v=nS1vcGL1E3M
Suverena in raziskujoča violinistka v svobodni, ne-idiomatski improvizaciji s posebnim poudarkom na raziskovanju surove zvočnosti. 21.00
Novo: Shina pozno ponoči @ Kavarna: Jerobeam Fenderson (A)
Jerobeam Fenderson z analognim osciloskopom vizualizira elekronske zvoke in noise vzorce. V poizkusu iskanja najbližje možne korelacije med zvokom in sliko, so harmonične kompozicije sestavljene ne zgolj iz auralnih komponent, temveč vzamejo v obzir tudi njihovo obliko, tako da osciloskop prikazuje natančno reprezentacijo fizikalnega valovanja.
Od 23.00 dalje

V navigaciji najdete več informacij o letošnjih nastopajočih

Hočete gostiti Šino v vaši dnevni sobi?. Šina v gibanju ima še nekaj prostih terminov.  Kontaktirajte!

ENGLISH:

Its already shinafest numero quatro. The 4th edition. It feels we are just starting. Every year another, new festival. Why conform yourself to the laziness of settling. Like homeless tramps we move around within the Idrian border lines, experimenting with other sides of life. Besides performers on unexpected locations we support this year the living-room tour of ‘Free Music! Stop America! For those who like to beat the night we added ‘Shina Late Night’. Read the program below for more information.

Plan a short ‘late summer’ trip? Visit Idrija and the Shinafest. We can supply you transport from/to the airport, accommodation and admission for the Shinafest event all in one price. Want to know more? Contact us at: shinafest (at) gmail (dot) come. Airport Trieste in Italy is the nearest landing strip that also handles low budget flights.  

Friday, September 13, Colona, Idrija
– Dragsholm Kolding Korrektor (World) https://www.limbabwe.com/?page_id=44
‘It’, will ‘it’ be heard? 20.00
– Free Music! Stop America! (USA) https://www.limbabwe.com/?page_id=39
Bring your instrument. Jump in! Join! No stage, no rock star! Just all of us and music! 21.00

new: Shina Late Night @ Kavarna: Green Espadrilles (SLO)
One half of Green Espadrilles, a truly local collective, will represent mercurial creative impulse behind making electronic music of different shapes, textures and genres. From focal point of Idrija paths of influence drive inspiration and creation towards the villages of Balkan or the dunes of Sahara, thinking laterally, but also verticaly deep into dark subterranean world of mine tunnels.
from 23.00 on….

Saturday, September 14, Antonijev Rov, Idrija
– Bogdana Herman & Borut Savski (SLO) http://www.3via.org/records/index.php?id=62
newlycomposed Slovenian folk, alive and temporary interpretation with fundamental patterns of folk songs. 20.00
– Ana Kravanja (SLO) http://www.youtube.com/watch?v=nS1vcGL1E3M
sovereign and exploring violinist in a free, non-idiomatic improvisation, with special emphasis on crude sonic exploration. 21.00

new: Shina Late Night @ Kavarna: Jerobeam Fenderson (A)
Jerobeam Fenderson visualizes electronic sounds and noise patterns with an analogue oscilloscope. In an attempt to get the closest possible correlation of image and sound, compositions of harmonics are not only designed for their aural components, but also take into account their shape, as the oscilloscope shows an exact representation of the physical waveforms.
from 23.00 on….

In the navigation more info about this years artists.

Wanna have a jam in your house. Shina on the Move has still a few dates open. Contact us!

 

TOURDATES FREE MUSIC! STOP AMERICA!

Wednesday 4: Venlo, The Netherlands
Friday 6: Maribor Slovenia
Saturday 7: Graz Austria
Sunday 8 : Hrasnik, Slovenia
Tuesday 10: Ljubljana , Slovenia
Wednessday 11: Cerkno, Slovenia
Thursday 12: Idrija , Slovenia
Friday 13: Shinafest, Idrija , Slovenia
Wednesday 18: Stuttgart, Germany
Thursday 19: Tilburg, Netherlands
Friday 20: Nettetal, Germany

GALLERY: 

All pictures by ALEKSEJ ZAGAR

Poster:

Plakat-page-001

DKK

 

DKK

 

FREE MUSIC! STOP AMERICA!

FMSAstore4 FMSA7

 

  Bogdana Herman & Borut Savski

Borut_Savski

 

Borut_Savski_Bogdana1

 

Borut_Savski_Bogdana

 

Ana Kravanja

Ana_Kravanja

 

Jerobeam Fenderson

Jerobeam_Fenderson2