Shinafest 2012

5 & 6 OCTOBER 2012

‘GRAD GEWERKENEGG’, Idrija, Slovenia

Scroll down for English version

SEE GALLERY BELOW TEXT

Tretji festival Shina odraža trenutno politično stanje, ki ima čedalje manj posluha za financiranje kulturnih projektov. Zmanjševanje finančne podpore nas je letos oškodovalo za en festivalski dan in enega izvajalca. Še vedno pa nam je uspelo ponuditi izbor izjemno zanimivih nastopajočih, tokrat stisnjenih v dva festivalska dneva, ki se odvijata na petek in soboto (5. in 6. oktobra). Preverite seznam spodaj.
Je izražanje ustvarjanje ali že sama stvaritev? Je izražanje enostranski monolog ali komunikacija med vsemi udeleženimi? Naj bo vse predvsem zabava!

Idrija je s svojo industrijsko in tehnično zapuščino rudnika živega srebra prostor, ki kliče po eksperimentalnem. Skozi zgodovino se tu srečujemo z iskanjem novega in možnega. Z udarjanjem ali “klukanjem” na Šino so bili namreč rudarji klicani na delo. Tako se je po dolini širil prvi nekonvencionalen glasbeni zvok.

Petek, 5. oktober:

20.00
DOCE KALIPTUS KALIBRAR (Cosmopolitan)  www.limbabwe.com
Kdo na tem svetu, svet obrača na glavo?
21.00
AMPER-O-MAT (Slo)  http://www.myspace.com/amperomat
Moderna industrijska zvočna umetnost in strgalniki za hrano.
22.00
STAPLERFAHRER (Nl) www.staplerfahrer.nl/
Trušč zmečkanih in polomljenih zvokov, upognjena elektronska vezja, elektomagnetni valovi ter… nekaj malega vadbe s prenosniki.

Sobota, 6. oktober:

19.00
NATURAL SNOW BUILDINGS (Fr) www.myspace.com/naturalsnowbuildings
Eksperimentalni psihadelični folk z elementi dronea in vplivi ambientale, predstavljen v skromni atmosferi.
21.00
MARKO KARLOVČEC (Slo) http://www.myspace.com/markosinai/blog
Free-jazz, noise, hardcore, avantgarda in sodobna improvizacija ter komunikacija.

ENGLISH:

5 & 6 OCTOBER 2012

LOCATION: IDRIJA,’GRAD GEWERKENEGG’, SLOVENIA

The third Shinafest reflex the nowadays political situation regarding funds for cultural events. The usual feed of governmental financial support became lots lesser and forced us to reduce the festival with one day and one artist this year. Still we manage to offer a selection of very interesting performers squeezed into the two weekend days Friday 5 and Saturday 6 October. See the list below.
Is expression about creation or creating? Is expression a single one-direction monologue or communication participating everyone involved? Let all be entertaining!

The industrial heritage of former mercury mine makes Idrija a logic location for an experimental festival. Banging the ‘Šina’, workers where called up for shift-start. Assumedly the first unconventional musical sounds echoing through the town valley.

 Friday October 5:

20.00
DOCE KALIPTUS KALIBRAR  (Cosmopolitan)
Who on Earth makes the world turn upside down?
21.00
AMPER-O-MAT (Slo)
Modern industrial sound art and food scrapers.
22.00
STAPLERFAHRER (Nl)
Noise from crunched and broken sounds, circuit bended gadgetry and electro-magnetic waves… and some weightlifting with powerbooks.

Saturday October 6:

19.00
NATURAL SNOW BUILDINGS (Fr)
Experimental psychedelic folk with drone elements and ambient influences presented in modest atmosphere.
21.00
MARKO KARLOVČEC (Slo)
Free-jazz, noise, hardcore, avant-garde, contemporary improvisation and communication.

GALLERY

All pictures by Aleksej Zagar

Poster:

DKK:

AMPER O MAT

STAPLERFAHRER

Natural Snow Buildings

Marko Karlovcec